Nats 101 S04 #14
Reading: T&H 157-168

The Electromagnetic spectrum
Important Points

The electromagnetic spectrum

Radio waves: ¥ > l > 2 m.

Microwaves: 1 m > l > 1 mm.

Infrared: 1 mm > l > 1 mm.

Visible light: 7500 Å > l > 4000 Å.

Ultraviolet: 4000 Å > l > 1000 Å

X-rays: 1000 Å > l > 1 Å

Gamma rays: 1 Å > l > 1/¥

New type of communication device